Archive for Luty 2010|Monthly archive page

Exchange 2007 CAS Proxy – ActiveSync

Ku pamięci…

Dla Exchange CAS, który przekierowuje.

Uwierzytelnianie w IIS dla Microsoft-Server-ActiveSync – Basic Authentication i Windows Authentication:

image

 

Konfiguracja ActiveSync w EMC:

Internal URL – https://InternalNameServer1/Microsoft-Server-ActiveSync

External URL – https://publicDNSname/Microsoft-Server-ActiveSync

image

 

Dla Exchange CAS do którego połączenie zostaje przekierowane.

Uwierzytelnianie w IIS dla Microsoft-Server-ActiveSync – Basic Authentication i Windows Authentication

image

 

Konfiguracja ActiveSync w EMC:

Internal URL – https://InternalNameServer2/Microsoft-Server-ActiveSync

External URL – Nie wpisujemy nic.

image

Reklamy

Adobe Acrobat Professional V7

Problem:

Windows Server 2003 (Citrix). Użytkownikom terminalowym, po ok. kilkudziesięciu sekundach od uruchomienia programu, pokazuje się okno z następującym komunikatem: “An error has been detected with a required application library and the product cannot continue. Please reinstall the application”. Kliknięcie ‘Exit’ zamyka program.

image

“Rozwiązanie”: Nadanie prawa “Create global objects” użytkownikom korzystającym z aplikacji.

image